lunes, 1 de junio de 2009

Autoavaluació

Personalment faig una autoavaluació positiva principalment, perquè considero que he après molt cursant aquesta assignatura. Ha estat un curs i una assignatura difícil perquè he necessitat invertir molt temps per a desenvolupar-la i per treure’ el màxim profit així, com per la complexitat d’algun dels seus conceptes i destreses que requeria. Però ha estat una gran assignatura en el sentit que he adquirit molts coneixements, tècniques i destreses que desconeixia o que coneixia vagament, que han enriquit la meva experiència i que m’han permès construir coneixements, reestructurar coneixements, ampliar-ne així com afiançar d’altres que ja coneixia. A més a més, considero que ha estat una assignatura molt fructífera en quan a recursos i estratègies que després podré aplicar com a mestra i com a psicopedagoga. La teoria ha estat consistent però de la dificultat i del conflicte s’aprèn perquè cal posar en funcionament totes les estructures del pensament que ja es posseeixen per anar elaborant-ne de noves i enriquir així el coneixement d’un mateix.
A més a més, valoro molt positivament la posada en comú, el debat, el fòrum, ... de totes les opinions, dubtes, coneixements, ... de la resta de companys. Crec que el treball en equip, la cooperació, la col·laboració i la participació activa són fonamentals ja que de l’experiència i dels coneixements de les altres persones podem arribar als nostres propis coneixements. Jo he après coses dels meus companys que desconeixia com per exemple, la realització de l’índex automàtic, la realització del blog, ...
Considero que l’assignatura m’ha obert una porta al món, al món de les TIC i a la seva aplicació a l’educació. Actualment tots estem en contacte amb el món de la tecnologia però no tots sabem com aplicar-la o quin ús donar-li.
De les idees que més m’agradaria destacar de totes les que he après cursant aquesta assignatura és la idea que les TIC no només es conceben com un recurs sinó també com una font d’aprenentatge. Recordant l’avaluació inicial, jo mateixa vaig definir les TIC només com un recurs.
Per tant, després d’haver realitzat l’assignatura hi ha hagut canvis conceptuals, el meu model mental ha crescut en nombre de conceptes i relacions. Molts han estat els conceptes que he pogut relacionar i que he vist que s’interaccionen. I com vaig citar el la pac anterior, s’ha produït canvi conceptual.

No hay comentarios: