lunes, 1 de junio de 2009

Conclusions Casos

Per concloure l’activitat dir sincerament que, de nou, m’ha sorprès la proposta i la posterior elaboració d’aquesta PAC 2.2: Modelant històries. Mai havia sentit parlar dels models d’històries o de casos i ho he trobat quelcom realment interessant, un recurs molt destacable per a la formació de qualsevol persona tant a nivell personal com sobretot, a nivell professional.
Considero que la manera d’ensenyar i d’aprendre està canviant molt positivament cap a un aprenentatge constructiu on és l’alumnat qui elabora els seus coneixements a partir de la construcció de models mentals des de les seves experiències, des dels seus coneixements previs i en interacció amb el món que l’envolta. On l’aprenentatge significatiu ha d’esdevenir la raó de ser de totes les escoles i de tota la formació. L’escola ha d’ajudar als alumnes a adonar-se d’allò que estan aprenent i a usar la seva comprensió per a resoldre els problemes de la vida quotidiana. La tecnologia com a font de coneixement i com a recurs educatiu pot ajudar a donar suport a l’aprenentatge significatiu sempre i quan es tingui en compte com usar la tecnologia de la manera més conceptualment atractiva possible. Per tant, cal usar-la de manera que permeti promoure la construcció de models mentals, d’estructures mentals que són el resultat de l’aprenentatge significatiu i que ens permetran arribar a canvis conceptuals, és a dir, a aconseguir que els alumnes canviïn la seva manera d’entendre els conceptes i els marcs conceptuals. Si a l’alumne només se li assigna la tasca de memoritzar, de buscar informació però no d’analitzar-la, de no reflexionar sobre el que s’està fent, ... no serà capaç d’aprendre ni serà capaç de poder interioritzar allò que ha o que vol aprendre. És necessari descobrir per a poder aprendre.

No hay comentarios: