lunes, 1 de junio de 2009

Avaluació tecnològica del mini projecte

Respecte l’avaluació tecnològica o processual considero que ha estat una avaluació també positiva. El procés del projecte s’ha desenvolupat com s’havia planificat inicialment i tot i que s’hi podrien introduir millores significatives, com per exemple, realitzar les activitats amb grups més petits o compartir l’experiència amb altres grups d’edat, el procés ha estat satisfactori.
Les activitats s’han iniciat a partir dels coneixements previs dels infants, s’han plantejat activitats introductòries i prèvies per anar situant als infants en la temàtica que volíem treballar, s’han plantejat activitats centrals del tema a tractar, s’han realitzat activitats d’avaluació dels aprenentatges assolits i, finalment, s’ha realitzat una activitat de síntesi per a concloure tot els projecte de les emocions.
Els recursos han estat adequats i, és que no es necessita gaire material per a desenvolupar les primeres activitats. En quant als recursos tecnològics, també han estat els necessaris ja que l’escola compta amb diversos ordinadors, un per cada dos alumnes. De manera que, tots els infants han tingut accés a ells. Tots comptaven amb el programa paint i a tots s’hi ha pogut posar un cd amb l’activitat a desenvolupar.
Els recursos personals també han estat els adequats ja que s’ha comptat amb la participació de la mestra per a les primeres activitats i posteriorment, amb l’ajuda de la mestra de l’aula virtual, ja que aquí els infants requereixen una mica més d’ajuda.
Crec que el procés del mini projecte compta amb totes les parts necessàries per a poder-se desenvolupar i que s’han anat explicant al llarg de l’explicació del mateix projecte.

No hay comentarios: