domingo, 11 de abril de 2010

Ca 1: deficiència auditiva. Formulació de la demanda

La mestra de la Laia va posar en coneixement a la psicopedagoga un recull d'observacions que havia fet diàriament en l'activitat quotidiana amb la Laia. I, seguidament va presentar formalment una demanda al departament de psicopedagogia de l'escola perquè es fes una valoració del cas plantejat. La mestra va redactar aquelles observacions que havia fet respecte l'adució i el comportament de l'alumne a l'aula (no atenia al seu nom, no girava el cap amb segons quins estímuls auditius, no emteia gaires sons, ...). Atesa la demanda, la psicopedagoga va anar a l'aula de P0 a realitzar les seves observacions. Va redactar un altre informe en el que va concloure que la nena sí que presentava alguna dificultat possiblement auditiva. Ens vam posar en contacte amb la família de la nena i vam plantejar-los el que haviem estat observant. La família, malgrat mai ens havien dit res, també havia observat alguna cosa. De manera que, calia sortir de dubtes i esbrinar què li passava realment a la Laia. Es va proposar a la família que visités el pediatre i se li plantegés el problema. El pediatra va detectar també alguna dificultat auditiva però va derivar a la Laia a l'especialista, a l'otorrino, ja que calia realitzar proves d'audició més concretes per esbrinar el tipus de lesió i el grau d'aquesta lesió auditiva. Finalment, la família ens ha confirmat que l'otorrino ha diagnosticat una hipacusia (sordesa funcional).

No hay comentarios: