lunes, 23 de marzo de 2009

Síntesi del debat de Noves tecnologies de la informació i la comunicació en educació


En el desenvolupament d’aquest debat he realitzat quatre intervencions. He participat en dues carpetes diferents: a la carpeta 2 CT_Escola on he realitzat una intervenció i a la carpeta 4 Nevera_Fractures on he fet tres intervencions. Ha estat una carpeta amb un debat més animat i participatiu.
Amb la participació en aquest debat m’he donat compte de la importància i, sobretot de la interrelació que tenen els conceptes que en aquest mòdul i al llarg de l’assignatura crec que treballarem i que són: ciència, tecnologia i societat. Al llarg del debat m’ha tocat defensar la postura del tecnodeterminisme i, a vegades, no he estat d’acord amb les meves pròpies aportacions ja que no comparteixo plenament els aspectes que planteja aquesta postura. Aquesta és una de les altres coses que he après participant en aquest debat: defensar quelcom en el que no creia fermament. I és que jo considero que tots tres conceptes no es poden deslligar l’un de l’altre. I que no és el mateix parlar de tecnologia en un país desenvolupat que en un altre que no ho està. Per tant, crec que les interrelacions i el desenvolupament dels tres conceptes són diferents depenent del context en el que es situïn i, depenent de l’ús que se’n vulgui fer. I en aquest sentit, m’agradaria destacar la neutralitat de les tecnologies. És cert afirmar que les tecnologies són neutres i que és l’home amb la seva utilització qui els confirma un sentit positiu o negatiu? O per contra, les tecnologies no sorgeixen espontàniament, sinó que necessiten un espai cultural, econòmic i sociopolític per al seu naixement i desenvolupament? Personalment, considero que les tecnologies exigeixen la vigència de determinats valors en la societat perquè puguin desenvolupar-se. Alhora el mateix procés d’innovació tecnològica porta a que es desenvolupin i potenciïn determinats valors per sobre d’altres, que al mateix temps aquests valors impulsaran el desenvolupament de tecnologies específiques. A més a més, després d’haver llegit el mòdul crec que cap tecnologia es desenvolupa si no és en un espai sociohistòric, cultural i polític concret.
Respecte les meves intervencions en el debat he intentat ser clara i concisa tot respectant el model d’argumentació i contrargumentació. Principalment he argumentat la meva postura tecnodeterminista tot i que també he mostrat el meu desacord en algunes aportacions dels companys. A part de les aportacions textuals he configurat amb l’ajuda de cmap dos aportacions gràfiques i aquesta darrera que ajudessin a explicar gràficament allò exposat amb paraules.
Per elaborar les meves aportacions m’he basat en la informació del mòdul però també m’he basat en la recerca d’informació així com en l’article de Domènech, Miquel; Javier Tirado, Francisco: (2002) Ciència, tecnologia i societat: nous interrogants per a la psicologia. Totes aquestes informacions m’han ajudat a elaborar-me de manera més clara els conceptes i la relació entre ciència, tecnologia i societat.
De totes les aportacions fetes pels meus companys, m’agradaria destacar la del Xavier Costa ja que ha estat “sol en l’adversitat” i crec que ha argumentat molt bé les seves aportacions. A més a més, ha especificat aquelles aportacions dels companys que no acabava d’entendre o que no compartia. En ocasions m’hagués agradat dir-li: “Xavier, que jo penso el mateix que tu però m’ha tocat defensar la postura contrària!”
Per finalitzar amb la síntesi, dir que ens trobem immersos en la societat del coneixement i de la informació, una societat on les noves tecnologies hi juguen un paper important i clau en la història de la humanitat. Una societat canviant que comporta nous coneixements, noves maneres de veure el món, la utilització de nous instruments i llenguatges, ... que va modelant tots els racons de la nostra societat i que incideix en tots els àmbits en els que es desenvolupa la nostra vida, exigint de tots nosaltres grans esforços d’adaptació. I on ciència, tecnologia i societat han d’entendres com quelcom indivisible.

No hay comentarios: