martes, 10 de marzo de 2009


Mapa de conceptes

Conclusions

En realitzar aquesta primera activitat considero que em falten força coneixements sobre aquesta temàtica. Els meus coneixements no estan fonamentats en una base teòrica sinó més aviat en la meva experiència o amb el meu contacte amb les TIC. Alhora crec que amb el plantejament de l’assignatura aprendré molt i espero poder aplicar els meus nous coneixements a la meva tasca com a mestra i futura psicopedagoga.

No hay comentarios: