martes, 10 de marzo de 2009

Avaluació Inicial

¿Has pensat en la possibilitat d’adaptar l’entorn de la UOC a les teves necessitats i
les dels teus companys i professors (opció Personalitza)? Inclusió del missatge al qual es respon (el lector tindrà una idea del que origina i els detalls del teu missatge), número de missatges visualitzats en les bústies compartides (útil quan hi ha molta comunicació a algunes bústies), signatura de correu (per facilitar la comunicació i posar a un clic de distància altres mitjans de comunicació teus...?

El cert és que amb el plantejament que proposa la UOC no m’ha estat necessari adaptar res. Té un plantejament clar visualment, entenedor, fàcilment accessible... i per aquests motius en cap semestre m’he vist amb la obligació de modificar res.


Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: __7____
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: _8_____
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : __9______
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: _6____
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: _9____
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: _7____
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: _7______
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: __7____

TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: __7______
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: _8_____No hay comentarios: