jueves, 23 de octubre de 2008

Debat

El debat que hem realitzat entre tots considero que ha estat molt enriquidor ja que d'una banda, hem expressat les nostres opinions respecte quins han de ser els límits entre laïcitat i tolerància, sobre els espais de benvinguda i sobre l'actitud de la mestra respecte el vídeo que vam poder visionar. I, d'altra banda, penso que ha estat un debat molt interessant ja que la informació que s'ha aportat ha estat fonamentada en els coneixements teòrics del mòedul 1 i contrastada amb diversos documents que cadascú ha pogut extreure de les seves fonts: informacions d'internet, d'altres assignatures, de llibres, revistes, ... Per aquests dos motius, entenc que ha estat un debat molt interessant en quan a continguts ja que l'ampliació i complementació d'informacions per part nostre ens ha permès entendre, comprendre i ampliar coneixements.
El cas que se'ns ha plantejat considero que és un cas d'indubtable actualitat ja que vivim immerssos en una cultura de cultures on la diversitat, la multiculturalitat i la interculturalitat ja són part de les nostres vides. Per aquest motiu, ha estat un tema molt interessant per als nostres aprenentatges com a mestres, com a futurs psicopedagogs però també com a persones que vivim en aquesta societat. Ha estat un plantejament que aquells que no ens havíem trobat amb una situació similar ens ha permés reflexionar d'una manera més conscient i ens ha permès innterioritzar quines actituds són les correctes i valides per a incloure a tothom sense deixar de banda les diferències i l'interior de cada persona. No es tracta de que tots estiguem tallats pel mateix patró, sinó ben al contrari, l'educació així com la vida mateixa, consisteix en saber conviure amb les diferències d'hom i per aconseguir-ho és necessari i imprescindible la tolerància, el respecte i la comunicació i el diàleg de que tant hem parlat.
El valor a les aportacions dels meus companys és màxim ja que considero que tots hem fet les nostres intervencions meditades i sobre una base prèvia als nostres coneixements, experiències i sobretot sobre la base dels coneixements propis de l'assignatura. Crec que han estat molt interessants les explicacions de les vivències personals dels companys respecte a situacions similars o iguals a les que se'ns plantejava en aquest cas. És interessant saber com actua la gent davant de realitats com aquestes. Ens ajuden a entendre i a saber actuar en un futur. A més a més, i com deia anteriorment, han estat de gran ajuda els diferents documents i notícies que han anat enviant els companys de l'aula.
La principal dificultats amb la que m'he trobat ha estat la dificultat moral és a dir, d'una banda s'entén l'actitud de la mestra ja que l'únic que sembla voler amb la seva actitud és afavorir la integració de l'alumna però, per altra banda, ha quedat demostrat que aquesta no és la millor manero de que la nena se senti a gust i inclosa a l'escola. En situacions com aquestes, a vegades, és difícil actuar ja que no saps mai com reaccionará l'altra persona, la seva família... El cert és que és difícil la diversitat. És molt positiva i fins i tot considero que essencial perquè ens ensenya moltes coses, ens ensenya per exemple, a valorar el que tenim i molts valors com la convivència, el respecte... però al mateix temps és difícil perquè les maneres de pensar poden arribar a ser molt diferentes.
Penso que un dels conceptes en els que caldria aprofundir una mica més és en el tractament de la diversitat a l'escola, és a dir, si cal institucionalitzar o no unes normes de convivència respecte a temes com el de l'hijab. Hi ha prpostes molt bones com les que ens han explicat els companys en el debat però penso que encara hi ha molta tasca a fer i que cal conscienciar a tothom, des de ben petits d'aquesta diversitat cultural.

No hay comentarios: