martes, 25 de noviembre de 2008

3. Seguiment i evolució personal en la creació de la webquest

La primera dificultat que hem va sorgir al realitzar aquesta pac a nivell conceptual va ser el desconeixement respecte el material webquest. Mai havia tingut cap contacte ni havia sentit a parlar d'aquest material formatiu. Però havent llegit les instruccions i les guies proporcionades pel consultor (m'agradaria fer una puntualització: han estat unes guies molt útils ja que estan molt ben explicades sobretot per aquells qui mai han estat en contacte amb la creació d'aquest material) vaig descobrir que es tractava d'una eina dinàmica i pròpia dels temps en que vivim on la tecnologia és un dels eixos fonamentals per als nostres aprenentatges i, que esdevé un element més per captar i centrar l'atenció dels nostres alumnes. Mai abans havia tingut la oportunitat de crear una proposta formativa per treballar en el context educatiu el tractament de la interculturalitat a l'escola basada en el material webquest. Havia realitzat altres propostes educatives per a l'aula respecte a aquest tema com per exemple, el que es va proposar durant la realització de la pac. Fa dos cursos vaig estar treballant en una escola on vam posar en marxa un projecte de contes per treballar a partir d'aquest material literari, determinats valors i actituds. El cert és que va ser un éxit i va esdevenir una eina fonamental per tractar determinats aspectes de la vida.
Conceptualment penso que no hi ha hagut més dificultats ja que l'elaboració de la webquest ha estat similar a l'elaboració d'una unitat didàctica tot i que indubtablement, hi ha certs canvis.
Pel que fa a la guia didàctica que s'havia de plantejar tampoc he tingut gaires dificultats ja que al ser mestra és una activitat que cal realitzar constantment en el treball del dia a dia.
El més difícil per a mi ha estat el fet de penjar el contingut elaborat a la webquest pel meu desconeixement sobre el tema.
Respecte les meves expectatives entorn de la pac he de reconèixer que han augmentat ja que considero que ha estat una pac molt enriquidora tant a nivell concetual com a nivell metodològic ja que he après una tècnica més per a l'elaboració d'un material formatiu per a l'aula. Les meves expectatives respecte l'assignatura també han millorat molt. Val a dir que vaig començar el semestre una mica desil·lusionada perquè d'aquesta assignatura ja m'havia matriculat anteriorment i la vaig haver de deixar per manca de temps. Aquesta falta de temps m'havia produït una sensació de "rebuig" cap a l'assignatura. Però actualment, estic molt contenta d'haver-la tornat a cursar i espero aquesta vegada, poder-la acabar de manera satisfactòria junt amb els meus companys de grup.
Amb la creació d'aquest material webquest tots els membres de l'equip hem intentat plasmar un alt nivell d'interculturalitat ja que el que preteniem era el tractament d'aquesta interculturalitat real que vivim en els nostres dies. Per tant, considero que hem elaborat una proposta i hem plantejat unes activitats que tracten directament la diversitat de cultures, el seu respecte i tots aquells valors que ens ajuden a respectar-la i a tenir empatia envers els altres. Alhora hem intentat plasmar aquells conceptes teòrics que hem anat treballant al llarg de l'assignatura, conceptes treballats en la pac 1 i en aquesta darrera pac.
El treball en grup considero que ha estat bo. Hem mirat de distribuir-nos la feina per desprès poder-la posar en comú i poder així, modificar i realitzar noves aportacions per tal que la pac sortís el millor possible. Per tant, a partir del treball base de cadascú s'ha anat donant forma a tot el contingut de la pac des dels coneixements personals de cadascú, els continguts del mòdul i de l'experiència de cada un dels membres del grup. Jo vaig desenvolupar més concretament la guia didàctica però també vaig fer diverses aportacions en quan a les activitats ja que en vaig plantejar algunes així com en la tasca i el procés. Vaig afegir també alguna cosa a les conclusions. En general, tots hem fet aportacions en tots els apartats que calia tractar per elaborar la webquest i considero que més o menys tots hem intervingut de la mateixa manera, amb el mateix interés. El nostre nivell de comunicació i de diàleg ha estat constant, fluid i actiu fet que ens ha permès treballar amb una major agilitat i donar millor forma a la nostra proposta educativa.
Per concloure aquesta tercera intervenció en el blog, m'agradaria dir que estic especialment contenta d'haver realitzat aquesta pac ja que m'ha aportat molt sobretot, a nivell metodològic.

No hay comentarios: