lunes, 29 de septiembre de 2008

Inici

Tinc molt d'interés en cursar aquesta assignatura ja que la interculturalitat és una realitat que ens envolta directament a tots i a totes, amb independència de la nostra condició social, econòmica, cultural, religiosa..., i cal que la tinguem present en les nostres vides i, sobretot, des de l'educació. És fonamental que l'educació esdevingui un mitjà a través de qual es potenciïn conceptes com el d' integració, el de respecte, el de tolerància, el d'empatia... bàsics i essencials per aquesta interculturalitat. Una interculturalitat que es caracteritza per la diferència però que alhora ha d'afavorir el consens entre les cultures i ha de promoure el diàleg entre les persones. Per tant, la meva principal expectativa respecte l'assignatura és poder transmetre, mitjançant l'educació, aquesta realitat intercultural des d'una vessant multicultural, integradora, inclusiva, plural, diversificada... Així com adquirir conceptes i recursos propis de la matèria que pugui aplicar, tant en la meva vida quotidiana com en la meva vida laboral, com a mestra.

Per abordar la interculturalitat en contextos educatius considero que cal partir d'una determinada escala de valors en la qual hi hagi com a valors essencials aquells que permeten que tots visquem en harmonia. Hem de creure en allò que expliquem, en la interculturalitat, per transmetre allò que volem. Crec que no hem de transmetre la interculturalitat com un concepte abstracte sinó tot el contrari, hem de transmetre la intercuturalitat com la nostra realitat, com una de les principals característiques de la nostra societat actual.

Respecte el blog, penso que és molt bona idea la seva creació ja que ens mantindrà en contacte i a més a més, afavorirà el fet de poder penjar material relacionat amb l'assignatura. La meva expectativa del blog es poder intercanviar molta informació.

No hay comentarios: